Termeni de utilizare

Termeni legali

Înainte de a utiliza acest site, vă rugăm să citiți cu atenție enunțurile de mai jos, care se aplică acestui site și tuturor materialelor din interiorul lui.

Accesul la prezentul site www.ro („site-ul”) precum și folosirea lui sunt permise numai în concordanță cu termenii și condițiile de mai jos și cu legea statului român.

Acest site (excluzând paginile deținute de terți către care sunt inserate link-uri în prezentul site) este sub controlul și este operat de: Ortodocs Medical Center SRL (Vestmed), cu sediul în sat. Giroc, com. Giroc, str. Bîrazva, nr. 2/1, jud. Timiș.

Acest site este conceput pentru persoanele cu reședința in Romania. Fiindcă site-ul poate fi accesat din diferite alte țări din întreaga lume, iar fiecare din aceste țări are legi care pot fi diferite de cele din Romania, la accesarea site-ului atât noi, cât și dumneavoastră, suntem de acord ca, la toate chestiunile apărute din sau legate de utilizarea și conținutul acestui site, să se aplice legislația din Romania. Sunteți, de asemenea, de acord cu și prin prezenta vă supuneți față de jurisdicția exclusivă a instanțelor din Romania, în ceea ce privește orice chestiuni.

Drepturi de autor

Drepturi de autor: Ortodocs Medical Center SRL. Toate drepturile rezervate. Drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele software, precum și orice alte materiale din interiorul acestui site, sunt proprietatea exclusivă a Ortodocs Medical Center SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Este permisă navigarea pe site-ul Vestmed, reproducerea unor pasaje prin imprimare, descărcare pe hard disc și înstrăinarea către alte persoane, dar, în toate cazurile, doar pentru scopuri non-comerciale, respectiv numai în scop informațional sau personal.

Nicio reproducere a oricărei părți a acestui site nu poate fi vândută sau distribuită în scopuri comerciale și nici nu poate fi modificată sau folosită în alte lucrări, publicații sau site-uri, fie ca este vorba de un format electronic sau tipărit, sau postata pe alt site. Vestmed nu acordă vizitatorilor acestui site niciun fel de licență sau drept asupra materialelor postate și/sau descărcate de pe site, precum și în ceea ce privește conținutul și structura prezentului site.

Mărci înregistrate

Toate mărcile înregistrate (nume de brand, logo-uri, etc.) care apar în interiorul prezentului site al Vestmed sunt ori deținute, ori sub licența Vestmed. Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate postată pe acest site.

Limite ale utilizării site-ului

Atunci când accesați Site-ul declarați că sunteți de acord să folosiți acest serviciu numai în scopuri legale. Mai exact vă obligați să:

  1. nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, acordați licențe, creați produse derivate, transferați sau vindeți orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
  2. nu veți permite sau nu veți autoriza vreo terță persoană să folosească Site-ul pentru a transmite sau a recepționa material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscena, amenințător, agresiv, defăimător, rasistă etc;
  3. nu veți desfășura și nu veți permite desfășurarea activităților de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul „negarea serviciului” (Denial of Service); utilizatorii care violează securitatea Site-ului, a sistemelor sau rețelelor serverelor pe care acesta este menținut pot fi acționați în instanță, atât în ceea privește dreptul civil, cât și dreptul si penal.

Prin accesarea și utilizarea acestui Site declarați că sunteți de acord să exonerați de răspundere și să nu acționați societatea în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Site-ului și a Internetului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), cost, acțiune, proces, pretenție, prejudiciu, cheltuială (inclusiv cheltuieli de judecată) sau altă răspundere, suferită în vreun fel sau provocată direct sau indirect de Societate ca urmare a încălcării sau ignorării de către vizitator a acestor termeni și condiții.

Conținutul site-ului

Informațiile din acest site au fost introduse cu buna-credință, dar numai cu scopul de informare generală. Vestmed își rezervă dreptul de a face schimbări și corecturi în prezentul site, atunci când consideră că este cazul, în maniera în care consideră că este cazul și fără o notificare prealabilă.

Tarifele practicate

Tarifele practicare prezente pe acest site sunt informative și pot fi schimbate fără o înștiințare prealabilă. 

Declarație de non-garanție

*CITIŢI CU ATENŢIE* Înțelegeți și sunteți de acord că utilizați Site-ul pe propriul dumneavoastră risc. Serviciul este furnizat „ca atare” și „în forma disponibilă” și în măsura maxim admisibilă permisă de lege. Vestmed nu recunoaște, în mod expres, nicio garanție, explicită sau implicită, privind Site-ului și utilizarea de către dumneavoastră a acestuia, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de acuratețe și ne-încălcare a drepturilor de autor. Vestmed nu-şi asumă responsabilitatea pentru niciun produs sau serviciu oferit de un terț sau la care se face reclamă sau al oricărui website este conectat la acesta sau este prezentat pe orice banner sau material publicitar și Vestmed nu va fi parte și nu va fi responsabil în nici un fel pentru monitorizarea vreunei tranzacții între dumneavoastră și terți furnizori de produse sau servicii. Ca și în cazul achiziției unui produs sau serviciu prin orice mijlocire sau în orice mediu, trebuie să vă folosiți cea mai bună judecată și să manifestați atenție acolo unde este cazul. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de dumneavoastră de la Vestmed sau prin intermediul Site-ului nu va crea vreo garanție nespecificată în mod expres în prezenta Declarație privind termenii de furnizare a serviciului.

Declarație de limitare a răspunderii

*CITIŢI CU ATENŢIE* Înțelegeți și sunteți de acord că Vestmed nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, incidentale, speciale, pe cale de consecință sau exemplare, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi imateriale, derivate din: (a) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul; (b) declarații sau conduită a oricărui terț în ceea ce privește Site-ul; (c) inexactități, greșeli sau erori de conținut; (d) leziuni personale sau daune aduse proprietății, indiferent de natura acestora, derivate din accesul și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului; (e) orice defecte de program, viruși, „cai troieni” sau entități similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terț; sau (f) orice altă chestiune privind Site-ul, indiferent că se bazează pe garanție, contract, prejudiciu sau orice altă teorie juridică.

Compensație

Sunteți de acord ca, pe cheltuială proprie, să despăgubiți, să protejați Vestmed, pe angajații, agenții și reprezentanții acesteia împotriva oricărei reclamații, reclamații ipotetice, urmăriri judiciare, acțiuni juridice sau proceduri administrative care derivă din sau este corelată cu utilizarea Site-ului sau accesul la acesta, respectiv din încălcarea prezentei Declarații de către dumneavoastră.

Declarație de renunțare și indivizibilitate

Neexercitarea sau neexecutarea de către oricare dintre părți a oricărui drept sau prevedere a declarației privind termenii de furnizare a serviciului nu va constitui o renunțare la dreptul sau prevederea respectivă. Dacă oricare dintre prevederile declarației privind furnizarea serviciului, inclusiv Declarația de non-garanție sau Limitarea răspunderii, sunt declarate neîntemeiate, neexecutorii sau nule de către o instanță, părțile cad totuși de acord ca instanța să depună eforturi pentru a transpune în practică intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevederea respectivă, iar celelalte prevederi ale declarației rămân valabile și în vigoare.

Legislația în vigoare

Această declarație privind condițiile de furnizare a serviciului va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legile României, fără a lua în considerare conflictul între prevederile legale. Orice acțiune intentată de dumneavoastră împotriva Vestmed în temeiul prezentei declarații va fi înaintată exclusiv instanțelor din România, și orice acțiune intentată de Vestmed împotriva dumneavoastră în temeiul prezentei declarații va fi prezentată, la alegerea Vestmed, instanțelor din Romania de la sediul Vestmed consimțiți astfel și vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției personale și locației acestor instanțe.

Litigii

Orice litigii ce izvorăsc din utilizarea și/sau vizitarea Site-ului, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Vestmed.

Questions about the Terms of Service should be sent to us at ovidiurez@gmail.com.