TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE ACCESARE A SERVICIILOR VESTMED
Prezenții „Termeni și Condițiile Generale” (TCG) au rolul de a ajuta Pacientul în înțelegerea serviciilor Vestmed și accesarea lor într-un mod cât mai facil. Termenii și Condițiile Generale vor trebui respectate de către toți pacienții și vizitatorii clinicilor Vestmed. Acest document respecta principiul egalității de tratament fata de toți pacienții, indiferent de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, naționalitate, rasa, culoare, etnie, religie, opțiune politica, origine sociala, handicap, situație sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.
Odată cu efectuarea unei programări, a acceptării înregistrării în lista de pacienți, a efectuării unui serviciu medical sau, pur si simplu, a accesului în clinica Vestmed, inclusiv în regim online, se consideră că Pacientul și-a exprimat acordul cu privire la respectarea prezenților Termeni și Condiții Generale. Este obligația Pacientului de a se menține permanent informat, acesta neputând invoca necunoașterea Termenilor și Condițiilor Generale si nici a legilor si regulilor care guvernează sănătatea umană, indiferent de circumstanțe. În funcție de evoluția legislației, a tehnologiei, a serviciilor si a locațiilor Vestmed, acest document poate suferi modificări. Întotdeauna veți găsi ultima varianta aplicabila pe www.vestmed.ro.
Definiții:
Abonat: Acel Pacient care accesează servicii medicale în baza unui abonament de servicii medicale;
Asigurat / Pacient CAS: Acel pacient care accesează serviciile medicale decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
Asigurat / Abonat / Pacient Privat: Acel pacient care accesează serviciile medicale în baza unei Asigurări Private de Sănătate, a unui abonament privat de sănătate sau prin plata cash a serviciilor;
Asigurator Privat: Societate comerciala română sau străină care, în schimbul unei prime de asigurare, se obligă să plătească parțial sau integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat;
CAS: Casa Naționala de Asigurări de Sănătate cu care Vestmed se afla in contract;
Pacient: Persoana care utilizează serviciile medicale în cadrul Clinicii Vestmed;
Personal Vestmed: Angajații Vestmed, consultanții și colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum și orice persoană care prestează servicii în numele și pentru Vestmed;
Clinica VESTMED / VESTMED: Clinica Vestmed, în care se prestează Serviciile Medicale;
Termeni și Condiții Generale (TCG): Toate dispozițiile prevăzute în prezentul document, care se aplică tuturor accesărilor de servicii medicale de către Pacienți în cadrul Vestmed.
Principii și reguli aplicabile tuturor pacienților

Accesarea serviciilor medicale se efectueaza doar pe baza de programare:
(a) online, accesând pe internet www.vestmed.ro;
(b) telefonic, accesând numărul de telefon: 0772 020 020;
(c) pe email, scriindu-ne la office@vestmed.ro.
Programările pot fi decalate, în mod excepțional, când personalul medical acorda îngrijiri prioritare din punct de vedere medical (urgențe, etc) sau în cazuri care necesita o atenție sau o supraveghere medicală complexa sau sporita. Calitatea actului medical este data de calitatea diagnosticului, a tratamentului și rigurozitatea respectării ghidurilor de practica medicală, în contextul eticii si empatiei profesionale. Timpul de așteptare redus este un factor de confort si nu un factor de calitate al actului medical, iar respectarea timpului de programare nu trebuie sa primeze în fata calității actului medical.
Programarea are rolul de a asigura accesul Pacientului la serviciile medicale, fără a garanta respectarea cu strictețe a orei programate: Posibilele întârzieri de pana la 20-30 de minute sunt considerate acceptabile în majoritatea sistemelor medicale. Vestmed face eforturi constante pentru respectarea orei de programare, străduind-ne ca posibilele întârzieri să nu depășească 20-30 de minute.
În cazul în care Pacientul nu se poate prezenta la o programare, are obligația să o anuleze sau să anunțe clinica, cu minimum 24 de ore înainte. Neprezentarea la trei sau mai multe programări într-un an, fără ca acestea sa fie anulate, poate duce la penalități financiare sau la suspendarea serviciilor către Pacient pentru o perioada de minim trei ani.
Orice Pacient își va dovedi identitatea la intrarea în clinica sau la accesarea oricărui serviciu medical, prezentând un act de identitate cu poză. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul Vestmed va actualiza datele Pacienților (telefon, e-mail etc). Pacienții cetățeni străini sunt obligați sa comunice date de contact de pe teritoriul României.
În cazul în care Pacientul dorește ca o alta persoană să ii ridice documentele sale medicale, este necesar să ofere o împuternicire, sub semnătura privata, la recepția clinicii, la notar sau la avocat. În cazul pacienților fără discernământ, informațiile vor fi prezentate aparținătorilor sau reprezentanților legali.
Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale pentru un pacient minor, se face numai după identificarea Pacientului și a aparținătorului care însoțește minorul, cu prezentarea unui act de identitate cu poză. La înregistrarea pacienților minori în sistemul informatic al Vestmed, în vederea accesării serviciilor medicale, părintele, reprezentantul legal sau aparținătorul, va comunica datele de identificare ale părinților sau ale reprezentantului legal al pacientului minor. Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor au obligația să nu lase copiii nesupravegheați în spațiul clinicii, Vestmed ne-asumând-și răspunderea pentru eventualele incidente sau accidente.
Comunicările de tip sms sau e-mail, cu privire la programări, rezultate investigații, restante de plata, informări privind procedurile operaționale cu impact asupra actului medical, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfășurare a serviciilor medicale solicitate de pacienți. Pacienții înțeleg că informațiile referitoare la serviciile medicale și prețurile acestora, obținute pe site-ul www.vestmed.ro sau la numărul de telefon, precum și includerea acestora sau nu în abonament, au doar scop informativ. Fiecare Pacient sau aparținător are obligația de a solicita informații complete la recepția Vestmed.
Categoriile profesionale. Vestmed lucrează cu diferite categorii profesionale de medici (specialiști, primari, experți, parteneriat academic), iar accesul pacienților la serviciile acestor medici se poate face sub diferite forme (prin abonamente private, asigurări private, asigurări de sănătate de stat, plata privata etc). Vestmed își rezervă dreptul de a modifica aceste liste de medici, categorii profesionale și forme de acces, precum si dreptul de a acorda un serviciu diferențiat/preferențial anumitor categorii de clienți în funcție de politica sa comercială și de contractele la care Vestmed este parte. Informații despre accesul Pacienților la medicii Vestmed si costurile serviciilor medicale prestate de aceștia se pot obține de pe site vestmed.ro, de la numărul de telefon 0255 xxx xxx sau de la recepția Clinicii Vestmed.
Programul de activitate. Serviciile medicale pot fi accesate de către Pacienți în Clinica Vestmed, de luni pana vineri, in intervalul orar 8.00-20.00. Vestmed poate modifica programul de funcționare al clinicii după cum va considera de cuviința. Pacientul va respecta programul clinicii, fără a putea face sesizări legate de faptul ca nu a fost lăsat să intre în clinică înainte de începerea programului sau după terminarea acestuia. Pacienții vor avea acces la specialitățile medicale, în funcție de calitatea pe care o dețin si de prevederile contractului în baza căruia i s-a permis accesul la servicii.
În funcție de nevoile operaționale și politica comerciala a Vestmed, accesul la unii medici sau servicii poate fi restricționat. De asemenea, pot interveni și alte modificări de natura operaționala sau comercială.
Casa Națională de Sănătate. Serviciile medicale decontate prin Casele de Asigurări de Sănătate cu care Vestmed se află în contract, sunt disponibile, în limita respectivului contract, a fondurilor existente și a listei de medici prevăzuți în respectivul contract. Pacienții CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativa a următoarelor documente: (a) cardul de asigurat CAS; (b) biletul de trimitere emis în condițiile CAS, (c) actul de identitate.
Abonamentele și asigurările private de sănătate. Asigurații privați vor avea acces la servicii medicale dovedind calitatea de asigurat privat, condiționat de validarea de către Asiguratorul Privat a decontării serviciilor medicale efectuate.
Serviciile neasigurate. În cazul în care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motiv, Pacientul este obligat să achite contravaloarea serviciilor medicale.
În cazul în care, în urma accesării serviciilor medicale, Pacientul figurează în evidențele contabile ale Vestmed, cu debite, acesta nu va putea accesa niciun Serviciu Medical în Vestmed, indiferent daca deține sau nu calitatea de Abonat, Asigurat CAS, Asigurat Privat etc. Restricția va fi activa până la achitarea debitului sau reglarea situației debitului. Vestmed va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societăților de recuperare creanțe, avocați sau executori judecătorești pentru recuperarea debitelor Pacienților.
Accesarea responsabilă a serviciilor. Vestmed încurajează utilizarea cu bună credință și rațională a serviciilor medicale. În cazul în care Vestmed constată utilizarea excesivă sau neconforma cu politicile Vestmed si cu ghidurile de practica medicală, Vestmed poate întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către Pacient, fără informarea prealabila a acestuia.
Urgența este definită, din punct de vedere medical, drept starea medicala sau chirurgicala cu debut brusc, manifestată prin simptome de o severitate suficientă, pentru care un medic prudent, care poseda cunoștințe medicale și care acționează cu buna-credință, în conformitate cu standardele medicale internaționale, ar considera că în lipsa acordării atenției medicale imediate ar duce la insuficiența fizică gravă sau deces. În orice situație definită ca urgență, Pacientul va fi îndrumat către cea mai apropiata unitate medicala cu profil de urgență (UPU sau serviciu 112). Clinicile medicale private din Romania, inclusiv Vestmed, nu sunt autorizate ca Unități de Primiri Urgențe, așa cum sunt acestea definite prin lege.
Calitatea Actului Medical. Vestmed își propune să acorde servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Vestmed poate să difere de rezultatul dorit de Pacient. Vă reamintim că standardul medical este o obligație de diligență, la nivelul actual de cunoștințe fiind imposibilă garantarea unui anume rezultat al serviciilor oferite. Întotdeauna pacientul va avea dreptul la o a doua opinie medicală.
Legea. Pacienții și Vestmed au obligația de a cunoaște si respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 si actele legislative conexe, Pacienții neputând invoca în apărarea lor necunoașterea legii.
În Clinica Vestmed precum și în contactul cu Vestmed sunt interzise: fotografierea, înregistrările video sau audio, fără permisiunea prealabilă scrisă a conducerii Vestmed.
Etica: Pacienții și personalul medical sunt obligați sa acționeze conform legii privind practicile de comportament integru. Vor refuza să se implice in practici privind mita, corupția, evaziunea fiscală sau alte practici ilegale sau lipsite de etică și integritate.
Comportamentul respectuos. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva Personalului Vestmed ori împotriva celorlalte persoane din incinta Clinicii, precum și deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Vestmed, de natură să tulbure ordinea si liniștea publică sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea unor persoane sau a Clinicii Vestmed nu sunt tolerate. În cazul în care Pacientul sau aparținătorii acestuia săvârșesc una din actele menționate anterior, Vestmed va solicita evacuarea Pacientului și a aparținătorilor acestuia din incinta clinicii. În cazul nașterii unei situații conflictuale, angajații Vestmed vor putea solicita intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de pază și protecție și/sau intervenția Poliției. În cazul unor evenimente de genul celor menționate anterior Vestmed poate restricționa accesul acestor persoane în Clinica Vestmed și rezilierea unilaterala a oricărui eventual contract încheiat anterior cu Pacientul.
Suspendarea Serviciilor. Suspendarea furnizării Serviciilor Medicale se face în următoarele situații, nelimitativ:
(a) Pacientul nu a achitat debitele restante fata de Vestmed;
(b) Pacientul a avut mai mult de trei programări neonorate în ultimele 12 luni;
(c) Pacientul sau aparținătorii acestuia au avut un comportament necuviincios sau au încălcat Termenii si Condițiile Generale.
Dreptul la apel. În cazul în care un Pacient consideră ca i-au fost încălcate drepturile, este rugat să contacteze Vestmed și să detalieze cazul la: office@vestmed.ro. Vestmed va prelua mesajul și va investiga situația, urmând să ofere un răspuns scris în cel mai scurt timp cu putință, nu mai târziu de 30 de zile.